ช่องทางการจำหน่าย

การจัดจำหน่ายสินค้าของ BIM100 แบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง ได้แก่ Bim Health Center (ศูนย์สุขภาพภูมิสมดุล) และ Direct Service (ผู้แทนจำหน่ายของบริษัท)