ปัญหาสุขภาพมะเร็ง

 

คุณอ้อ มะย่น

ผู้มีปัญหามะเร็งเต้านมมานานกว่า 10 ปี

 

 

 

ภาพคุณอ้อ มะย่น ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์งานวิจัย Operation BIM