ผู้ที่เคยเป็นมะเร็งแล้วหายด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์งานวิจัย

 

คุณอ้อ มะย่น

ผู้เคยเป็นมะเร็งเต้านมมานานกว่า 10 ปี

 

 

 

ภาพคุณอ้อ มะย่น ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์งานวิจัย Operation BIM