ผู้ที่เคยเป็นมะเร็งแล้วหายด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์งานวิจัย

 

คุณบรรจง เคซีย์

ผู้เคยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่ 2