ปัญหาสุขภาพมะเร็ง

 

คุณสุภัสสรา เอมเอก

ผู้มีปัญหามะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายลามไปที่กระดูก