ปัญหาสุขภาพมะเร็ง

 

คุณสุเทพ แหวนทอง

ผู้มีปัญหามะเร็งต่อมลูกหมากลามไปที่กระดูกสันหลัง