ปัญหาสุขภาพมะเร็ง

 

คุณธันยวัชร์  เงินทาบ

ผู้มีปัญหามะเร็งลำไส้ใหญ่