ปัญหาสุขภาพมะเร็ง

 

คุณวิจิตร ประจิต และคุณธนสร ใจปลื้ม

คุณแม่ผู้มีปัญหามะเร็งปากมดลูก และบุตรสาวผู้ดูแล