ปัญหาสุขภาพมะเร็ง

 

คุณรัตนพร  ศรีเพ็ญ

ผู้มีปัญหามะเร็งเต้านมลามไปต่อมน้ำเหลือง