ปัญหาสุขภาพมะเร็ง

 

คุณอนุศิษฏ์  ทองคำ

ผู้มีปัญหามะเร็งลำไส้ใหญ่ตามหลักภูมิคุ้มกันที่สมดุล