ผู้ที่เคยเป็นมะเร็งแล้วหายด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์งานวิจัย

 

คุณชาญชัย  ธนสินรุ่งเรือง

ผู้เคยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก