ผู้ที่เคยเป็นมะเร็งแล้วหายด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์งานวิจัย

 

คุณวัชชระชัย เพชรดำ

ผู้เคยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว