ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพมะเร็ง

 

คุณอ้อ มะย่น

ผู้เคยเป็นมะเร็งเต้านมมานานกว่า 10 ปี

 

 สัมภาษณ์ ครั้งที่ 3

 

 

 

สัมภาษณ์ ครั้งที่ 2

 

 

 

สัมภาษณ์ ครั้งที่ 1

 

 

 

ภาพคุณอ้อ มะย่น ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์งานวิจัย Operation BIM