ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพมะเร็ง

 

คุณหว่อง ฮุยซุย

ผู้เคยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายในปอด ลามไปที่ลิ้น และกระดูก