ผู้ที่เคยเป็นมะเร็งแล้วหายด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์งานวิจัย

 

VTR แสดงการทำงาน

เซลล์ T พิฆาต (Cytotoxic T cell) ในการกำจัดมะเร็ง

 

 

 

มะเร็งกำจัดได้เร็ว โดยเซลล์ T พิฆาต (Cytotoxic T cell)

บรรยายภาพโดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะนักวิจัย Operation BIM

VTR โดย UNIVERSITY of CAMBRIDGE