ผู้ที่เคยเป็นมะเร็งแล้วหายด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์งานวิจัย

 

สัมภาษณ์คุณอ้อ มะย่น ผู้มีปัญหามะเร็งเต้านม 10 ปี

ผู้เคยเป็นมะเร็งเต้านม 10 ปี