ปัญหาสุขภาพมะเร็ง

 

สัมภาษณ์คุณอ้อ มะย่น ผู้มีปัญหามะเร็งเต้านม 10 ปี

ผู้มีปัญหามะเร็งเต้านม 10 ปี