ผู้ที่เคยเป็นมะเร็งแล้วหายด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์งานวิจัย

 

 คุณสุภัสสรา เอมเอก

อดีตผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่ 4

 

 

สกู๊ปสัมภาษณ์ ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย

"มังคุดป้องกันมะเร็ง" ในรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ช่อง 3 แฟมิลี่

ออกอากาศ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559