คุณไวโอเล็ต ลี คิงควง และคุณหว่อง ฮุยซุย

ผู้มีปัญหามะเร็งระยะสุดท้ายในปอด และผู้มีปัญหามะเร็งโพรงจมูก