คุณธิรดา  บัณฑิดานุกูล

ผู้เคยเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูก

 

 คุณรำพึง  แดงเกษม

ผู้เคยเป็นมะเร็งเต้านม

 

คุณจันทร์จิรา พลันเค็นทท์

ผู้เคยเป็นมะเร็งปากมดลูก