คุณวริยา ว่องปรีชา 

ผู้เคยเป็นปัญหาไวรัสอับเสบ B

 

ดร.อมริศา มณีรุ่ง

ผู้เคยเป็นมะเร็งเต้านม

 

 คุณประกายรัตน์ นาคเงิน

ผู้เคยเป็นเนื้อร้ายที่ต่อมน้ำเหลือง

 

VTR แสดงการทำงาน

เซลล์ T พิฆาต (Cytotoxic T cell) ในการกำจัดมะเร็ง

 

สัมภาษณ์คุณอ้อ มะย่น ผู้มีปัญหามะเร็งเต้านม 10 ปี

ผู้เคยเป็นมะเร็งเต้านม 10 ปี

 

 คุณสุภัสสรา เอมเอก

อดีตผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่ 4

 

คุณอ้อ มะย่น

ผู้เคยเป็นมะเร็งเต้านมมานานกว่า 10 ปี

 

คุณบรรจง เคซีย์

ผู้เคยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่ 2

 

คุณสุภัสสรา เอมเอก

ผู้เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายลามไปที่กระดูก 

 

คุณอนุศิษฐ์ ทองคำ

ผู้เคยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่

 

 

Mr.Nicholas Chia

ผู้เคยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย

 

คุณสุเทพ แหวนทอง

ผู้เคยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากลามไปที่กระดูกสันหลัง

 

คุณรัฐกานต์ เวชกุล

ผู้เคยเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูก

 

คุณธันยวัชร์  เงินทาบ

ผู้เคยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่

 

คุณวิจิตร ประจิต และคุณธนสร ใจปลื้ม

คุณแม่ผู้เคยเป็นมะเร็งปากมดลูก และบุตรสาวผู้ดูแล