ตอนที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2558

รายการสุขและสวย โดย BIM100

ช่วงที่ 1 คุณณรงค์วัฒน์ จรัสพุฒิพงศ์ ผู้มีปัญหาข้ออักเสบ ช่วงที่ 2 คุณวลัยลักษณ์ สกุลยืนยงสุข ผู้มีปัญหาไมเกรน กระเพาะ และบ้านหมุน

  

 

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ออกอากาศเวลา 20.10-20.40 น.

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ออกอากาศเวลา 14.00-14.30 น.

วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ออกอากาศเวลา 22.00-22.30 น.