ตอนที่ 3 เดือน กรกฎาคม 2558

รายการสุขและสวย โดย BIM100

ช่วงที่ 1 คุณนิภา ทวีกิจถาวรกุล ผู้มีปัญหานิ้วล็อค ช่วงที่ 2 คุณศุทธิกานต์ เจริญหิรัญกฤตย์ ผู้มีปัญหาพังผืดที่ข้อมือ นิ้วล็อค และข้อเข่าเสื่อม

  

 

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 ออกอากาศเวลา 20.10-20.40 น.

วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ออกอากาศเวลา 14.00-14.30 น.

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ออกอากาศเวลา 22.00-22.30 น.