ตอนที่ 2 เดือน กรกฎาคม 2558

รายการสุขและสวย โดย BIM100

ช่วงที่ 1 คุณภัทรฐิตา เทียบศรี ผู้มีปัญหากระเพาะ และกรดไหลย้อน  ช่วงที่ 2 คุณศศิมาวรรณ์ เวชศิลป์ ผู้มีปัญหาไมเกรน มือเท้าชา และออฟฟิศ ซินโดรม

  

 

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันที่ 12 กรกฎาคม 2558 ออกอากาศเวลา 20.10-20.40 น. 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ออกอากาศเวลา 14.00-14.30 น. 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ออกอากาศเวลา 22.00-22.30 น.