ตอนที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2558

รายการสุขและสวย โดย BIM100

ช่วงที่ 1 คุณแพรวพรรณ ทองก้อน ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ และปลายประสาทอักเสบ

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณวิภา เกตสระ ผู้ดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ตอนที่ 4 เดือน พฤษภาคม 2558

รายการสุขและสวย โดย BIM100

ช่วงที่ 1 คุณพรรณี ศรีทองใบ ผู้มีปัญหาความดันโลหิตสูง นิ้วล็อค และก้อนเนื้อที่หน้าอก

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณวิภา เกตสระ ผู้ดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล