รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 1

คุณศิริชัย แสนแก้ว ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน และ คุณวิภา เกตสระ ผู้มีปัญหาข้อเข่า