ตอนที่ 1 เดือน มิถุนายน 2558

รายการสุขและสวย โดย BIM100

ช่วงที่ 1 คุณศุลีพร เหล็กไหล ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ และปวดประจำเดือน

ช่วงที่ 2 คุณขวัญใจ ย้วยความดี ผู้มีปัญหาข้อเข่าอักเสบ

ตอนที่ 8 เดือน พฤษภาคม 2558

รายการสุขและสวย โดย BIM100

ช่วงที่ 1 คุณจันทนา ไทรย้อย ผู้มีปัญหาข้อเข่าอักเสบ

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณวิภา เกตสระ ผู้ดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกัน­ที่สมดุล

ตอนที่ 7 เดือน พฤษภาคม 2558

Fawanmai0507

รายการสุขและสวย โดย BIM100

ช่วงที่ 1 คุณมีชัย อยู่แสง ผู้มีปัญหาไซนัสอักเสบ

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณภัทรภร เมืองมนต์ ผู้ดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกัน­ที่สมดุล