รายการสุขและสวย โดย BIM100

Operation BIM กับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสเมอร์ส โควี และเชื้ออื่นๆ โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา, รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง และรศ.ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร”

รายการสุขและสวย โดย BIM100

ช่วงที่ 1 คุณวณียา ซาฮิบ ผู้มีปัญหาข้ออักเสบรูมาตอยด์ และพบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณนิรามัย ไชยวรรณา ผู้ดูแลปัญหาแผลในกระเพาะตามหลักภูมิคุ้มกันที่สมดุล

Fawanmai0602

รายการสุขและสวย โดย BIM100

ช่วงที่ 1 คุณสมจิตต์ จันทร์ตระกูล ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

ช่วงที่ 2 คุณรัฐกานต์ เวชกุล ผู้มีปัญหามะเร็งหลังโพรงจมูก