ตอนที่ 3 เดือน มีนาคม 2558

รายการสุขและสวย โดย BIM100

ช่วงที่ 1 คุณเยาวภา เหลืองน้อย ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณวิภา เกตสระ ผู้ดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ตอนที่ 2 เดือน มีนาคม 2558

รายการสุขและสวย โดย BIM100

ช่วงที่ 1 คุณกฤษดา กงศรี ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ กระเพาะ ไมเกรน

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณทอง สานทอง ผู้ดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล