รายการสุขและสวย โดย BIM100

ช่วงที่ 1 คุณบังอร พรรค์พิทักษ์ ผู้มีปัญหาไมเกรน

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณภัทรภร เมืองมนต์ ผู้ดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

รายการสุขและสวย โดย BIM100

ช่วงที่ 1 คุณชวลิต คานทอง ผู้มีปัญหาปวดเอว และปวดขา

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณแพรวพรรณ ทองก้อน ผู้ดูแลปัญหาภูมิแพ้ และปลายประสาทอักเสบด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

รายการสุขและสวย โดย BIM100

ช่วงที่ 1 คุณพนัชกร สัตยมาศ ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณนิรามัย ไชยวรรณา ผู้ดูแลปัญหาแผลในกระเพาะด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล