ตอนที่ 1 เดือน เมษายน 2558

รายการสุขและสวย โดย BIM100

ช่วงที่ 1 คุณชลากรณ์ วระน้อย ผู้มีปัญหาไมเกรน และต่อมทอนซิลอักเสบ

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณภัทรภร เมืองมนต์ ผู้ดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกัน­ที่สมดุล

รายการสุขและสวย โดย bim100 ตอนพิเศษ

รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนพิเศษ

ออกอากาศ วันที่ 1 - 19 เมษายน 2558 ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ 22.00 - 22.15 น. และวันอาทิตย์ 21.20 - 21.35 น. ทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

ตอนที่ 8 เดือน มีนาคม 2558

รายการสุขและสวย โดย BIM100

ช่วงที่ 1 คุณสุธิดา สาลีผลิน ผู้มีปัญหาภูมิแพ้

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณธนพร โชคนาคิน ผู้ดูแลปัญหาข้อเข่าด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล