ตอนที่ 4 เดือน เมษายน 2558

รายการสุขและสวย โดย BIM100

ช่วงที่ 1 คุณประดิษฐ์ บุญเกิด ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณวิภา เกตสระ ผู้ดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ตอนที่ 3 เดือน เมษายน 2558

รายการสุขและสวย โดย BIM100

ช่วงที่ 1 คุณอำพันธ์ โตประเสริฐ ผู้มีปัญหาภูมิแพ้

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณทอง สานทอง ผู้ดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล