รายการสุขและสวย โดย BIM100

คุณวิภา เกตสระ ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม ซีสต์ใต้ข้อพับซ้าย และต้อลม

รายการสุขและสวย โดย BIM100

ช่วงที่ 1 คุณสุภาพร ชัยดิลกลาภ ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และข้อนิ้วอักเสบ

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณนิรามัย ไชยวรรณา ผู้ดูแลปัญหาแผลในกระเพาะด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

รายการสุขและสวย โดย BIM100

ช่วงที่ 1 คุณปาริฉัตตก์ เหล็กไหล ผู้มีปัญหาภูมิแพ้

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณวิภา เกตสระ ผู้ดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล