รายการสุขและสวย โดย BIM100

ช่วงที่ 1 คุณณฐมน รักธรรม ผู้มีปัญหาหมอนรองกระดูกสันหลังอักเสบ

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณทอง สานทอง ผู้ดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

รายการสุขและสวย โดย BIM100

ช่วงที่ 1 คุณชนิศา ใจดี ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ ไมเกรน ริดสีดวงทวาร

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณแพรวพรรณ ทองก้อน ผู้ดูแลปัญหาภูมิแพ้ ด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

รายการสุขและสวย โดย BIM100

ช่วงที่ 1 คุณภาราดา สุขกระวี ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณภัทรภร เมืองมนต์ ผู้ดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อม ด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล