ปัญหาภูมิแพ้ ตอนที่ 2

 

รายการ Better Being By BIM ตอนที่ 2 ( ปัญหาภูมิแพ้ )

ออกอากาศ วันที่ 5 และ 18 เมษายน 2558 เวลา 14.30 - 14.45 น. ช่อง ฟ้าวันใหม่ (Bluesky)