รายการ Better Being By BIM ตอนที่ 2 ( ปัญหาภูมิแพ้ )

ออกอากาศ วันที่ 6 มีนาคม 2558 ช่อง ฟ้าวันใหม่ (Bluesky)

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.40 - 11.55 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 14.30-14.45 น.

 

รายการ Better Being By BIM ตอนที่ 3 ( ปัญหาข่อเข่า )

ออกอากาศ วันที่ 5 มีนาคม 2558 ช่อง ฟ้าวันใหม่ (Bluesky)

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.40 - 11.55 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 14.30-14.45 น.