รายการ Better Being By BIM ตอนที่ 1 ( ปัญหากระเพาะ )

ออกอากาศ วันที่ 4 และ 8 มีนาคม 2558 ช่อง ฟ้าวันใหม่ (Bluesky)

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.40 - 11.55 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 14.30-14.45 น.

 

รายการ Better Being By BIM ตอนที่ 3 ( ปัญหาภูมิแพ้ )

ออกอากาศ วันที่ 7 มีนาคม 2558 ช่อง ฟ้าวันใหม่ (Bluesky)

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.40 - 11.55 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 14.30-14.45 น.