รายการ Better Being By BIM ตอนที่ 3 ( ปัญหาข้อเข่า )

ออกอากาศ วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 11.40 - 11.55 น. ช่อง ฟ้าวันใหม่ (Bluesky) 

 

 

 

รายการ Better Being By BIM ตอนที่ 1 ( ปัญหาข้อเข่า )

ออกอากาศ วันที่ 1 เมษายน 2558 ช่อง ฟ้าวันใหม่ (Bluesky)

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.40 - 11.55 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 14.30-14.45 น.