รายการ Better Being By BIM ตอนที่ 2 ( ปัญหาข้อเข่า )

ออกอากาศ วันที่ 4 และ 16 เมษายน 2558 ช่อง ฟ้าวันใหม่ (Bluesky) 

 

 

 

รายการ Better Being By BIM ตอนที่ 3 ( ปัญหาภูมิแพ้ )

ออกอากาศ วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 11.40 - 11.55 น. ช่อง ฟ้าวันใหม่ (Bluesky)