รายการ Better Being By BIM ตอนที่ 1 ( ปัญหาข้อเข่า )

ออกอากาศ วันที่ 1 มีนาคม 2558 ช่อง ฟ้าวันใหม่ (Bluesky)

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.40 - 11.55 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 14.30-14.45 น.

 

รายการ Better Being By BIM ตอนที่ 1 ( ปัญหากรดไหลย้อน )

ออกอากาศ วันที่ 3 , 6 , 9 , 12 , 15 , 18 , 21 , 24 , 27 และ 30 ธันวาคม 2557 ช่อง ฟ้าวันใหม่ (Bluesky)

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 14.45-15.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 14.30-14.45 น.