ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพภูมิแพ้

 

คุณสอน พลึกรุ่งโรจน์

ผู้มีปัญหาความดันโลหิตสูง และภูมิแพ้