ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพภูมิแพ้

 

คุณปาริฉัตตก์ เหล็กไหล

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้