ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพภูมิแพ้

 

คุณอำพันธ์ โตประเสริฐ

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้