ปัญหาสุขภาพภูมิแพ้

 

คุณอนุกูล เหมะรัต

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ และเส้นเลือดในสมองตีบ