ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพภูมิแพ้

 

คุณอนุกูล เหมะรัต

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ และเส้นเลือดในสมองตีบ