ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพภูมิแพ้

 

คุณแพรวพรรณ ทองก้อน

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ และปลายประสาทอักเสบด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล