ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพภูมิแพ้

 

คุณวิไลลักษณ์ อึ้งพินิจ

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ และไซนัสอักเสบด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล