ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพภูมิแพ้

 

คุณชิษณุชา วงษ์กวน

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ ไมเกรน และแพ้แดดด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล