ปัญหาสุขภาพภูมิแพ้

 

คุณศุลีพร เหล็กไหล

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ และปวดประจำเดือน