ปัญหาสุขภาพภูมิแพ้

 

คุณแพรวพรรณ ทองก้อน

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ และปลายประสาทอักเสบ