ปัญหาสุขภาพภูมิแพ้

 

คุณญาณิศา เดชะคุปต์

ผู้มีปัญหาน้ำในหูไม่เท่ากัน และภูมิแพ้