คุณสมหมาย  วรรณะเวช

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ และข้อเข่า

 

คุณหวาน คำพอน

ผู้มีปัญหาริดสีดวง กระเพาะอาหาร และภูมิแพ้

 

คุณพุทธิกาญจน์  ทองเชื้อ

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ที่ผิวหนัง

 

คุณเพียร  คำเขื่อง

ผู้มีปัญหากระเพาะอาหาร ภูมิแพ้ กระดูกทับเส้น

 

คุณเฟื่องฟ้า หาสาสน์ศรี

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้

 

คุณสีไพร นิ่มทอง

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้

 

คุณยุพิน หัสภาค

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้