สพ.ญ.อรสา ยอดศรี

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ และข้อเข่า

 

คุณสุรีย์ นิติธรรม

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ และหอบหืด

 

คุณธีรเดช ตรีบุรุษ

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ ข้ออักเสบจากเก๊าต์ และกรดไหลย้อน

 

คุณจีระภารัชต์ สารวนากิตติ์

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ และไข้ทับระดู

 

คุณสตธัช ษณาศานติวงศ์

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ หอบหืด และไฮเปอร์ไทรอยด์

 

คุณชิษณุชา วงษ์กวน

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ หอบหืด ไมเกรน และแพ้แดด

 

คุณสุดใจ  เพ็งรัตน์

ผู้มีปัญหาแพ้อาหาร

 

คุณโสภณ  หลายชูไทย

ผู้มีปัญหาแพ้อากาศ และกรดไหลย้อน

 

คุณสัชฌุกร  ทับศัพท์

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้

 

คุณพิสมัย  ทาคำ

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ และผื่นลมพิษ

 

คุณพยุงศักดิ์  ศรีคำภา

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้และข้ออักเสบ เก๊าท์

 

คุณสีไพร  นิ่มทอง

ผู้มีปัญหาแพ้อากาศ แพ้อาหาร และกระเพาะอาหาร

 

คุณพิสมัย  นาคำ

ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน ภูมิแพ้ และปอดติดเชื้อ

 

คุณอนุกูล เหมะรัต

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ ความดันโลหิตสูง และเจ็บส้นเท้า (รองช้ำ)

 

คุณนาถนภา รอดวัฒนา

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้