คุณชิดชนก ชำนิเขตกิจ

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้อากาศ

 

คุณรำไพ  ยอดรักษ์

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ และริดสีดวงทวาร

 

คุณศุลีพร เหล็กไหล

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ และปวดประจำเดือน

 

คุณอำพันธ์  โตประเสริฐ

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้

 

คุณเฟื่องฟ้า หาสาสน์ศรี

ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน ภูมิแพ้ และข้อเข่า

 

คุณแพรวพรรณ ทองก้อน

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ และปลายประสาทอักเสบ

 

คุณหวาน คำพอน

ผู้มีปัญหาริดสีดวงทวาร กระเพาะ และภูมิแพ้

 

คุณพิเชษฐ์พงศ์ สุรภักดี

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ ผื่นแพ้ กระเพาะ และข้ออักเสบจากเก๊าท์

 

คุณยุพิน สานทอง

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้

 

คุณกฤษดา กงศรี

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ กระเพาะ ไมเกรน

 

คุณปาริฉัตตก์ เหล็กไหล

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้

 

คุณธันยนันท์ วงศ์ศิริอรุณ

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ และริดสีดวงจมูก

 

คุณพริมา สุขสอาด

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้

 

คุณนาถนภา รอดวัฒนกุล

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้

 

คุณญาณิศา เดชะคุปต์

ผู้มีปัญหาน้ำในหูไม่เท่ากัน และภูมิแพ้